Skip to main content

Hospodářská zvířata

Skot

Popis

Veterinární léčivý přípravek

Penetamát pro léčbu mastitid vyvolaných kmeny Str. uberis, Str. dysgalactiae, Str. agalactiae a Staph. aureus.

Souhrn údajů o přípravku