nabídka práce

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE:

Obchodní zástupce ČR


KARIÉRA VE VETOQUINOLU:

Ve Vetoquinolu je mnoho profesních pozic. Každý zaměstnanec přispívá svými dovednostmi prostřednictvím týmové práce ke společnému úspěchu. Stále hledáme talenty. 

VNITŘNÍ MOBILITA V RÁMCI VETOQUINOLU:

S ohledem na růst našich zaměstnanců a jejich know-how náš tým pro lidské zdroje podporuje vnitřní mobilitu v rámci společnosti. Pokud si to zaměstnanci přejí - a v závislosti na požadavcích společnosti - mohou naši lidé pracovat nebo vykonávat úkoly také v jiné zemi v jedné z našich dceřinných společností.