nabídka práce

KARIÉRA VE VETOQUINOLU

Ve Vetoquinolu je mnoho profesních pozic. Každý zaměstnanec příspívá svými dovednostmi prostřednictvím týmové práce k našemu úspěchu. Stále hledáme talenty, zejména v těchto oblastech:

  • - Výroba a distribuce

  • - Kvalita

  • - Výzkum a vývoj

  • - Marketing

  • - Obchod

  • - Technické profese (veterináři)

  • - Prodejní aktivity

  • - Podpůrné funkce:  Nákup, Účetnictví a finance, Lidské zdroje, IT, atd.

VNITŘNÍ MOBILITA V RÁMCI VETOQUINOLU

S ohledem na růst našich zaměstnanců a jejich know-how náš tým pro lidské zdroje podporuje vnitřní mobilitu v rámci společnosti. Pokud si to zaměstnanci přejí - a v závislosti na požadavcích společnosti - mohou naši lidé pracovat nebo vykonávat úkoly také v jiné zemi v jedné z našich dceřinných společností.