PRÁCE VE VETOQUINOLU

KARIÉRA VE VETOQUINOLU

Ve Vetoquinolu je mnoho profesních pozic. Každý zaměstnanec příspívá svými dovednostmi prostřednictvím týmové práce k našemu úspěchu. 

Stále hledáme talenty, zejména v těchto oblastech:

  • - Výroba a distribuce
  • - Kvalita
  • - Výzkum a vývoj
  • - Marketing
  • - Obchod
  • - Technické profese (veterináři)
  • - Prodejní aktivity
  • - Podpůrné funkce:  Nákup, Účetnictví a finance, Lidské zdroje, IT, atd.

 

Nabídka-zaměstnání

 

VNITŘNÍ MOBILITA V RÁMCI VETOQUINOLU

S ohledem na růst našich spolupracovníků a našeho  know-how náš tým pro lidské zdroje vždy podporuje vnitřní mobilitu v rámci společnosti. V roce 2014 bylo na úrovni společnosti interně obsazeno 45% manažerských pozic. Pokud si to přejí, a v závisloti na požadavcích společnosti, mohou naši spolupracovníci pracovat nebo vykonávat úkoly také v jiné zemi v jedné z našich dceřinných společností.