Novinky

Vyjádření výkonného ředitele společnosti Vetoquinol
03/20/2020 - 18:43
Vážení zákazníci,
 
Pandemie COVID-19 je nyní naší každodenní realitou. Tváří v tvář této bezprecedentní situaci, která je nevídaná svým rozsahem a závažností, vynakládáme veškeré prostředky, které máme k dispozici, abychom i nadále mohli sloužit našim zákazníkům.

Naše laboratoře a pracoviště přijala veškerá opatření pro to, abychom mohli pokračovat ve výrobě a dodávkách produktů. Pokud jde o bezpečnost našich týmů, byly informace o opatřeních šířeny a na všech našich pobočkách jsou k dispozici patřičná upozornění.

Pozorně sledujeme vývoj situace a informujeme všechny zaměstnance o nejnovějších doporučeních a pokynech podle vládních směrnic. Všechna tato opatření jsou zárukou toho, že budeme moci přispět k udržení vaší činnosti a kontinuitě péče.

Náš prodejní tým je připraven reagovat na vaše požadavky a implementoval řešení, která nám umožní zůstat vzájemně v kontaktu. Kontinuita služeb je pro Vetoquinol nejvyšší prioritou. Ujišťujeme vás, že se v průběhu této situace každý den plně angažujeme ve vaší podpoře.

S přátelským pozdravem,

Matthieu FRECHIN

Výkonný ředitel
Vetoquinol SA

Vetoquinol

Latest news of vetoquinol