UpCard®

Veterinární léčivý přípravek. Pro léčbu klinických příznaků, včetně otoků a exudátů spojených s městnavým srdečním selháním.