Tympasol

Tympasol

Veterinární přípravek pro léčbu akutních a perakutních pěnových nebo plynových tympanií u přežvýkavců.

Přípravek obsahuje jemně emulgovaný dimeticon. Tato organická sloučenina silice vykazuje silný odpěňovací efekt, který je založený na čistě fyzikálnich procesech. Vysoce naředěné silikony trhají plynové bubliny, které se tvoří při pěnovém kvašení v krmivu a současně zabraňují jejich opětovnému tvoření. Uvolňované plyny většinou za několik minut začínají unikat z bachoru a rychle se obnoví bachorová činnost. Přípravek je netoxický a životně důležitou bachorovou mikroflóru nepoškozuje.

Tympasol

50 ml obsahuje: dimeticon (ut Simeticon) 1,5 g, methylparaben 0,075 g, propylparaben 0,025 g, benzylalkohol 0,2 g.

Tympasol

Skot: 1 balení 50 ml naředit v nejméně 1 litru vody, nejlépe ve 3 - 5 litrech vody (tímto se zvýší protipěnový účinek).

Ovce, kozy: 1/4 až 1/3 obsahu lahvičky rozmíchat v nejméně 0,5 litru vody, nejlépe v 1 až 2 litrech vody.

Per os - podat dobře rozmíchané ve vodě v lahvi nebo sondou.

Před použitím protřepat!

Poznámka pro akutní případy:

1) Rychle připravit 1 až 5 litrů roztoku s přípravkem.

2) Zafixovat zvíře odpovídajícím způsobem.

3) Vytáhnout zvířeti jazyk a zavést sondu.

4) Za pomoci bachorové pumpy podat připravený roztok s přestávkami do bachoru.

Balení 6 x 50 ml