Folltropin

Folltropin

Veterinární léčivý přípravek 

Indukce superovaulace u pohlavně dospělých jalovic nebo krav. 
20 ml

Souhrn údajů o přípravku