Exagon

Exagon

Veterinární léčivý přípravek

40% injekční roztok pentobarbitalu pro eutanázii. 

Souhrn údajů o přípravku