Biomectin 1% inj.

Veterinární léčivý přípravek BIOMECTIN 10 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata
Balení 100ml

Biomectin 1% inj. - souhrn údajů o přípravku