Biomectin® 1% inj.

Biomectin® 1% inj.

Veterinární léčivý přípravek

1% injekční roztok pro skot, ovce a prasata
Balení 100ml

Souhrn údajů o přípravku