Application

Jsme dynamická společnost, ve které jsou zaměstnanci vyzýváni a oceňováni pro přispívání k našemu společnému úspěchu. Jste připraveni na tempo, které jsme nastavili jako klíčový hráč v oblasti zdraví zvířat, kdy je rytmus rychlý a výzvy jsou četné? Zavázali jsme se k náboru, rozvoji a spravedlivému zacházení s jednotlivci bez diskriminace na základě faktorů jako jsou rasa, pohlaví, barva pleti, etnický původ, víra, zdravotní postižení, věk, občanství, rodinný stav, politické přesvědčení, sexuální preference či jiné faktory zahrnuté do lidskoprávních předpisů.
About you
your application
Soubor musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: pdf doc docx.