Veterinární sekcePřihlásit    zapomenuté heslo?

Rychlá navigaceManagement a terapie bolesti v praxi malých zvířat "od chirurgie po traumatického pacienta"

Určeno pro: Veterinární lékaře malých zvířat
Odborný garant: Doc. MVDr., Michal Vlašín Ph.D.
Termín: 19. únor 2012
Místo konání: Brno, hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, 623 00
Registrace: vera.vlasinova@seznam.cz, tel.: +420 777 202 986
Termín poslední registrace: 14. února 2012
Cena celodenního semináře: 3600 Kč vč. DPH
ke stažení

Management a terapie bolesti v praxi malých zvířat od chirurgie po traumatického pacienta

 

Vétoquinol a Richter-Pharma AG Vás zvou na odborný seminář Management a terapie bolesti v praxi malých zvířat "od chirurgie po traumatického pacienta" pořádaný Doc. MVDr., Michalem Vlašínem Ph.D. 19. února 2012 v Brně, hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, 623 00.

S bolestí u zvířat se setkává v běžné praxi každý veterinární lékař. Vzhledem na zvyšující se náročnost ze strany majitelů zvířat na způsob a kvalitu ošetření, stává se bolest a její management ve veterinární medicíně aktuálním tématem číslo jedna. Téma semináře je zaměřeno na management a léčbu bolesti u malých zvířat. Lektoři v čele se specialistkou na anestezii a analgezii Dr. Ulrike Auer vám odpoví na aktuální otázky týkající se léčby bolesti u malých zvířat: jak bolest rozpoznat, zhodnotit, a jaký léčebný protokol zvolit pro konkrétního chirurgického, traumatického nebo chronického pacienta s ohledem na možnosti klienta. Zkušenosti přednášejících oceníte ve vaší praxi vy i vaši klienti.

Veterinární medicína je v současnosti oblast s nebývale vysokými požadavky na odborné znalosti a vědomosti. Vetoquinol Academia je program, který se zaměřuje na podporu vzdělávací aktivit veterinářů, veterinárních sester a techniků aktivních ve veterinární praxi malých a velkých zvířat na celém světě.

Profily přednášejících

Dr. Ulrike Auer

Dr. Auer vystudovala biologii (1982-1986) a veterinární medicínu (1984-1994) na univerzitě ve Vídni. Během své doktorandské práce “A retrospective study on sqamous cell carcinoma around the eye and its adnexa in the horse” Dr. Auer pracovala na chirurgické a oftalmologické klinice, kde se po obhájení své práce v roce 1997 stala asistentem. Mezi hlavní pole působnosti Dr. Auer vždy patřila anestézie a analgezie u zvířat, což v roce 2000 vedlo k založení „Oddělení anestézie a intenzivní péče“ na univerzitě veterinárního lékařství ve Vídni. Nyní je Dr. Auer zástupcem ředitele nově založené „Kliniky anesteziologie a perioperační intenzivní péče“, jejíž hlavním cílem je výzkum svalové relaxace, bolesti a fyziologie respiračního systému u koně.

MVDr. Radovan Kabeš

V roce 1987-1994 absolvoval pregraduální studium na VFU v Brně. V následujících letech 1994-1996 se věnoval postgraduálnímu studiu na I. interní klinice VŠVF Brno se zaměřením na choroby koní. Od roku 1998 do současnosti je asistentem na Klinice chorob koní VFU Brno.MVDr. Kabeš je členem Association of Veterinary Anaesthetists, Veterinary Emergency and Critical Care Society a během svého působení na Brněnské univerzitě opakovaně absolvoval několik odborných stáží v zahraničí na Vetsuise fakulty Zurich a Klinik für Anestesie und Perioperative Medizine VUW Vídeň.

MVDr. Kabeš se aktivně účastní mezinárodních konferencí a je pravidelným přednášejícím na národních konferencích v ČR a SR s tematikou veterinární anestezie.

MVDr. Petr Raušer

V roce 1996 ukončil studia na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Na téže univerzitě v roce 2004 obhájil titul Ph.D. Během svého studia absolvoval studijní pobyty na Universiteit Utrecht (NL, 1998) a Veterinärmedizinische Universität Wien (A, 2001).

MVDr. Raušer je specializací veterinární anesteziolog a posuzovatel dědičných očních vad (2000). Aktuálně je MVDr. Raušer členem AVA, CSARIM, ČAVLMZ, CAZWV, KVL. V rámci výukového programu na VFU Brno přednáší Obecnou chirurgii a anesteziologii, Chirurgii a ortopedii malých zvířat, Choroby malých zvířat a Farmakologii v českém a anglickém studijním programu. Dále je školitelem studentských odborných prací a doktorského studijního programu a řešitel a spoluřešitel několika grantových projektů. MVDr. Raušer aktivně publikuje a přednáší na národních a mezinárodních konferencích v oboru chirurgie a anesteziologie malých zvířat.

Program semináře

8:00 – 9:00 Registrace/Check-in
9:00 – 9.15 Zahájení semináře/Brief introduction
9:15 – 10:00 Fyziologie a patofyziologie bolesti
Physiology and Pathophysiology of Pain (MVDr. Radovan Kabeš, VFU Brno)
10:05 – 10:45 Pain management - an overview
Přehled přístupů při léčbě bolesti (Ulrike Auer DMV, University of Veterinary Medicine Vienna)
10:50 – 11:05 Prezentace společnosti Richter Pharma
(Birgit Sist DMV)
11:05 – 11:30 Pauza/Break
11:30 – 12:15 Pain management in elective surgeries
Léčba bolesti u elektivní chirurgie (Ulrike Auer DMV, University of Veterinary Medicine Vienna)
12:15 – 13:00 Treatment of pain in trauma patients
Léčba bolesti u traumatických pacientů (Ulrike Auer DMV, University of Veterinary Medicine Vienna)
13:05 – 14:30 Oběd/Launch
14:30 – 15:15 Treatment of chronic pain
Léčba chronické bolesti (Ulrike Auer DMV, University of Veterinary Medicine Vienna)
15:15 – 15:35 Prezentace společnosti Vetoquinol
15:35 – 15:55 Pauza/Break
15:55 – 16:30 Léčba bolesti u pacienta v intenzivní péči
(Intensive care patients Pain management, MVDr. Petr Raušer, VFU Brno)
16:35 – 17:00 Panelová diskuze/Panel discussion


17.3.2014

MVDr. Václav Mráz nastupuje od 17.3.2014 na pozici obchodního zástupce pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj.

 

16.2.2014

Obchodní zástupkyně MVDr. Jitka Stejskalová ukončila svoji činnost k 16.2.2014.

 

3.2.2014

MVDr. Luboš Hlavsa nastupuje k 3.2.2014 na pozici obchodního zástupce.